Lô ép quang

Lô ép quang

Mô tả

ép quang sẽ đảm bảo độ đồng đều , độ 
nhẵn bóng bề mặt , tăng độ bền keo , xé , độ chịu bục và thấm khí của tờ 
giấy. 

Bình luận

Sản phẩm khác