Phương châm hoạt động - 운영 방침


Đối với Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su, sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp: chất lượng cao của sản phẩm, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh chóng chính xác và điều quan trọng nhất là mang lại hiệu quả cho khách hàng.

한 베 고무로라는 고객 만족이 가장 중요하다. 이 만족은 회사가 제공하는 각 제품 및 서비스에 명확하게 반영되었다. 고품질의 제품, 경쟁력있는 가격, 정확한 배송 및 가장 중요한 것은 고객에게 효과적이다.

Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau:

한 베 고무로라 회사는 고객 서비스에 대하여 다음과 같은 원칙을 개발하였다 :

- Sản phẩm đa dạng giá cả phù hợp cho từng sản phẩm.

- 각 제품에 적합한 가격과 다양한 제품.

- Tư vấn, chọn lọc sản phẩm phù hợp với nhu cầu, chi phí của Quý khách hàng.

- 고객의 요구와 비용에 따라 제품을 컨설팅 또는 선택한다.

- Chất lượng sản phẩm phải luôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng yêu cầu của khách hàng.

- 제품 품질은 항상 고객이 요구하는 기술 표준을 충족해야 한다.

- Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu sản phẩm để đảm bảo không bị gián đoạn quá trình hoạt động sản xuất của khách hàng.

 - 신속하게 제품 요구 사항을 충족시켜 고객의 중단없는 생산 프로세스를 보장한다.

- Phương thức thanh toán đa dạng: Tiền mặt, chuyển khoản hoặc công nợ có thời hạn theo hợp đồng.

- 다양한 지불 방법 : 현금, 은행 송금 또는 계약에 따른 기간의 미수금 정책.

- Chính sách bảo hành quả lô và dịch vụ sau bán hàng kịp thời.

- 로라 보증 정책 및 시기 적절한 애프터 서비스.

- Nhân viên nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.

- 빠르고 친절한 태도와 열정적인 사려 깊은 직원.