Các chính sách về đổi, trả hàng và hoàn tiền


Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su có các chính sách về đổi trả hàng và hoàn tiền như sau:


Công ty sẽ không hoàn lại tiền khi quý khách đã xác nhận đơn hàng mà Công ty chúng tôi đã tiến hành sản xuất xong đơn hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng.