Chính sách bảo mật thông tin


Quyền riêng tư về bí mật thông tin cá nhân là điều đã được Hiến Pháp 2013 cũng như các luật và nghị định đã thừa nhận và bảo vệ.


Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su (trang website: hanvietroll.vn) cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các luật, nghị định về tuân thủ quyền riêng tư cá nhân của khách hàng.


Khi quý khách hàng mua hàng tại công ty chúng tôi chỉ yêu cầu quý khách hàng cung cấp các thông tin sau:


     1. Tên Công ty hoặc tên cá nhân
     2. Địa chỉ
     3. Điện thoại
     4. Mã số thuế (nếu là khách hàng Công ty)
     5. Email


Đó là thông tin bắt buộc khi quý khách hàng mua sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin trên vào mục đích ghi thông tin bảo hành, liên hệ để giao sản phẩm. Quý khách hàng không phải đăng ký bất kì tài khoản nào trên website của công ty chúng tôi mà vẫn có thể mua hàng.


Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi có được trong quá trình giao dịch chỉ dùng vào mục đích phục vụ Quý khách hàng; thông tin thu thập bao gồm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email.


Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phục vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của Quý khách.


Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách mua hàng.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su - Lô Số 2 - KCN Thụy Vân - xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam


Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: điện thoại, email.


Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ yêu cầu mua hàng của Quý khách và được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Quý khách bằng văn bản.