Chính sách bảo hành của công ty chúng tôi


Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su cam kết với quý khách hàng về bảo hành sản phẩm như sau:


1. Bảo hành phần bọc cao su trong vòng 06 tháng kể từ ngày giao hàng cho khách hàng (do lỗi của nhà sản xuất): Bảo hành bong phần bọc cao su ra khỏi trục sắt.


2. Nếu lô bị hỏng trong thời hạn bảo hành thì khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản, trường hợp chậm nhất khách hàng chỉ được quyền khiếu nại với chúng tôi trong vòng 05 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ lễ và chủ nhật) kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hành. Quá thời hạn trên chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.