Các hình thức thanh toán của công ty


Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su có 2 hình thức thanh toán để cho quý khách hàng lựa chọn.


1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Công ty TNHH Hàn Việt Lô Cao Su tại lô số 2 - KCN Thụy Vân - xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam.


2. Chuyển tiền vào tài khoản của Công ty theo số tài khoản sau:


     CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT LÔ CAO SU

     Tài khoản: 42310 000 000 288

     Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Thọ - PGD KCN Thụy Vân.