Trục lô ép keo công đoạn chế tạo trục thép

Trục lô ép keo công đoạn chế tạo trục thép

Mô tả

Xử lý bề mặt đúng yêu cầu kỹ thuật, cân bằng động.

Bình luận

Sản phẩm khác