Size Press Roll

Size Press Roll

Mô tả

High elastic. Anti-wear and adhesion.

Bình luận

Sản phẩm khác